Ochrana dat

Ochrana dat

Prohlášení o ochraně údajů

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smlouvou a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nemáte povinnost poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že v následných operacích zpracování nejsou uvedeny žádné další informace.
„Osobními údaji“ se rozumí jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.
 

soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů. 
Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli / poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název vyvolávané stránky, datum a čas hovoru, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel. Ke zpracování dochází na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a zlepšování naší nabídky. 
 
Kontakt Zodpovědný
Siegfried Schuster GmbH,  Zum Frischemarkt 4, 04158 Leipzig Deutschland, +49 341 46840290, [email protected]

Nevyžádaný kontakt zákazníka prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.
 
Shromažďování a zpracování při používání kontaktního formuláře
Při používání kontaktního formuláře shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze ve vámi uvedeném rozsahu. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.
Pokud navázání kontaktu slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství ohledně zájmu o koupi, příprava nabídky) nebo se týká již uzavřené smlouvy mezi vámi a námi, probíhá toto zpracování údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud je kontakt uskutečněn z jiných důvodů, toto zpracování údajů probíhá na základě článku 6 (1) (f) GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnými lhůtami uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Zákaznický účet Objednávky      

Zákaznický účet
Když si založíte zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Účelem zpracování údajů je zlepšit váš nákupní zážitek a zjednodušit vyřizování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Váš zákaznický účet bude poté smazán.
 
Shromažďování, zpracování a sdělování osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi. 
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb, které jste si vybrali. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.
 

Reklama      

Použití vašich osobních údajů pro zasílání poštovní reklamy
Vaše osobní údaje (jméno, adresa), které jsme obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služeb, používáme k zasílání poštovní reklamy, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu.
Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití údajů o vaší adrese můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte.Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Bez ohledu na zpracování smlouvy používáme vaši e-mailovou adresu výhradně pro vlastní reklamní účely pro zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás upozorníte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna ze seznamu adresátů. 

Vaše údaje budou v rámci zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. K převodu na jiné třetí strany nedochází.

Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé pošty
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služeb, využíváme k elektronickému přenosu reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste u nás již zakoupili, pokud tito proti jeho použití nevznesli námitky. Pro uzavření smlouvy je nutné poskytnutí e-mailové adresy. Neposkytnutí znamená, že nelze uzavřít smlouvu. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění námitky naleznete v tiráži.Můžete také použít odkaz uvedený k tomuto účelu v propagačním e-mailu. Nejsou na to žádné náklady kromě nákladů na přenos dle základních tarifů. Správa zboží      


poskytovatele přepravních služeb      

Přeposílání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu zásilky
Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v procesu objednávky výslovně souhlasili. Účelem převodu je informovat vás o stavu zásilky e-mailem. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.

Využití externího systému merchandise management
Systém merchandise managementu využíváme pro zpracování smluv v rámci zpracování objednávek. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky zaslány na
GDI - Společnost pro datové technologie a informační systémy mbH 
předala.


Poskytovatel platebních služeb       Kontrola kreditu      

Použití PayPal
Všechny transakce PayPal podléhají prohlášení o ochraně dat PayPal. Můžete to najít na  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Použití PayPal Express
Používáme platební službu PayPal Express od PayPal (Europe) S.à.rl et Cie. na našich webových stránkách , SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko; "PayPal"). Účelem zpracování údajů je, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby PayPal Express.
Pro integraci této platební služby je nutné, aby PayPal shromažďoval, ukládal a analyzoval data (např. IP adresu, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění vašeho zařízení) při přístupu na webovou stránku. K tomu lze použít i soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč.
Soubory cookie nebo srovnatelné technologie jsou používány s vaším souhlasem na základě § 25 (1) věta 1 TTDSG   ve spojení s článkem 6 (1) (a) GDPR. Vaše osobní údaje budou zpracovávány s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě souhlasu až do odvolání.
Výběrem a používáním PayPal Express se údaje potřebné pro zpracování platby přenesou do PayPal, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Více informací o zpracování údajů při používání platební služby PayPal Express naleznete v souvisejícím prohlášení o ochraně údajů na  https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full?locale.x=de_DE# Updated_PS

Používání plateb
Amazon Na našem webu používáme platební službu Amazon Payments od společnosti Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments“).
Účelem zpracování údajů je možnost nabídnout vám platbu prostřednictvím platební služby Amazon Payments.
Aby bylo možné tuto platební službu integrovat, je nutné, aby Amazon Payments shromažďovala, ukládala a analyzovala data (např. IP adresu, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění vašeho zařízení) při přístupu na web. K tomu lze použít i soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč.
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Výběrem a používáním „Amazon Payments“ se údaje potřebné pro zpracování plateb přenesou do Amazon Payments, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Více informací o zpracování údajů při používání platební služby Amazon Payments naleznete v souvisejícím prohlášení o ochraně údajů na adrese: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Použití osobních údajů při výběru platebních možností Klarna
Abychom vám mohli nabídnout platební možnosti společnosti Klarna, předáme společnosti Klarna osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje a údaje o objednávkách. Klarna tak může posoudit, zda můžete využít platební možnosti nabízené přes Klarna, a přizpůsobit možnosti platby svým potřebám. Obecné informace o společnosti Klarna jsou k dispozici na adrese: https://www.klarna.com/de/ . S vašimi osobními údaji bude společnost Klarna zacházet v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/ de_de/privacy .
 
Kontrola bonity a identity při nákupu na účet přes Novalnet
Osoba odpovědná za zpracování začlenila na tuto webovou stránku komponenty společnosti Novalnet AG. Novalnet AG je poskytovatel kompletních platebních služeb, který se mimo jiné zabývá zpracováním plateb. Pokud si dotyčná osoba během procesu objednávání v internetovém obchodě zvolí způsob platby, jsou údaje dotyčné osoby automaticky předány společnosti Novalnet AG. Výběrem platební možnosti subjekt údajů souhlasí s předáním osobních údajů ke zpracování platby.

Osobní údaje předávané společnosti Novalnet jsou obvykle jméno, příjmení, adresa, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa a případně datum narození, telefonní číslo,
Číslo mobilního telefonu a další údaje nezbytné pro zpracování platby. Takové osobní údaje, které se týkají
stát s příslušnou objednávkou. Údaje mohou být použity zejména pro vzájemnou výměnu platebních informací, jako jsou bankovní údaje, číslo karty, datum vypršení platnosti a CVC kód
Přicházejí zboží a služby, ceny.

Předávání údajů je zaměřeno zejména na ověření identity, správu plateb a prevenci podvodů. Osobou odpovědnou za zpracování se stává společnost Novalnet AG
předávat osobní údaje, zejména pokud je na předání oprávněný zájem. mezi společností Novalnet AG a osobou odpovědnou za zpracování
Vyměněné osobní údaje může společnost Novalnet AG předávat úvěrovým agenturám. Účelem tohoto přenosu je ověření totožnosti a bonity. Společnost Novalnet AG rovněž předává osobní údaje poskytovatelům služeb nebo subdodavatelům, pokud je to nezbytné pro splnění smluvních povinností nebo pokud mají být údaje zpracovávány.

Subjekt údajů má možnost kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů společnosti Novalnet AG. Odvolání nemá vliv na osobní údaje, které musí být zpracovány, použity nebo předány pro (smluvní) zpracování plateb.
 

Soubory cookie
 
Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo prostřednictvím internetového prohlížeče v počítačovém systému uživatele. Pokud uživatel vyvolá webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec znaků, který umožňuje jasnou identifikaci prohlížeče při opětovném vyvolání webové stránky.
 
Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci využívat všechny funkce této webové stránky v plném rozsahu.
 
Pomocí níže uvedených odkazů můžete zjistit, jak spravovat (včetně deaktivace) cookies v nejdůležitějších prohlížečích:

 
Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není níže v prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze za účelem, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie navíc umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i poté, co jste změnili stránky, a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. Pro ty je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
 
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 (2) TTDSG. Zpracování Vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zaručení optimální funkčnosti webu a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
 

Pluginy a různé
 
Použití Google reCAPTCHA 
Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“)  .Dotaz slouží k rozlišení mezi vstupem od člověka a automatizovaným, strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho budou společnosti Google předány IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává Google v rámci Evropské unie a v případě potřeby je také přenáší na servery společnosti Google LLC v USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě článku 6 (1) (f) GDPR v našem převažujícím oprávněném zájmu  chránit naše webové stránky před automatizovaným špehováním, zneužitím a SPAMem. Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Více informací o Google reCAPTCHA a souvisejícím prohlášení o ochraně dat naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy . 
 

Používání Cloudflare
Na našich webových stránkách používáme Content Delivery Network Cloudflare CDN od Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; „Cloudflare“). Jedná se o celostátní síť serverů v různých datových centrech, ke kterým se náš webový server připojuje a prostřednictvím kterých je doručován určitý obsah na našich webových stránkách.
Zpracování údajů slouží k optimalizaci doby načítání našich webových stránek a tím k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější.
Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace: IP adresa, informace o konfiguraci systému, informace o provozu na a ze zákaznických webových stránek (tzv. soubory protokolu serveru). 
Vaše údaje mohou být přeneseny do USAvypráví. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Předávání údajů probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic /ochrana-dat/mezinárodní-dimenze-ochrana-dat /standardní-smluvní-klauzuly-scc_cs .
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu  na potřebě a cíleném designu webových stránek.Máte právo z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.
Více informací o ochraně dat při používání Cloudflare naleznete nahttps://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/.
 
Použití YouTube
Funkci používáme pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „YouTube“) na naše webové stránky. YouTube je společnost Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 , USA; „Google“) přidružená společnost.
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webu. Je aktivována možnost „Rozšířený režim ochrany dat“. V důsledku toho YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm odešlou na YouTube a tam se uloží. Vaše údaje mohou být předány do USA. Pro USA neexistuje žádné rozhodnutí Komise EU o přiměřenosti. Přenos dat probíhá mimo jiné na základě standardních smluvních doložek jako vhodných záruk ochrany osobních údajů, které jsou k nahlédnutí na: https://policies.google.com/privacy/frameworks .
Zpracování vašich osobních údajů probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Více informací o shromažďování a používání dat ze strany YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně dat YouTube na https://www.youtube.com/t/privacy .


Práva subjektů údajů a doba uložení

Doba uložení
Po dokončení smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracování a použití.

Práva
subjektu údajů Pokud jsou splněny zákonné požadavky, máte podle čl. 15 až 20 GDPR následující práva: Právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR a proti zpracování za účelem přímé reklamy.

Právo na odvolání u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že zpracování vašich osobních údajů není zákonné.

Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s článkem 6 (1) (f) GDPR, máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitku z důvodů, které vyplývají z vaší konkrétní situace s efekt pro budoucnost.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat dotčené údaje za účelem přímé reklamy.

poslední aktualizace: 01/10/2022