Ochrana dat

Ochrana dat

Není-li níže uvedeno jinak, poskytnutí Vašich osobních údajů není vyžadováno zákonem ani smluvně a není ani nezbytné pro uzavření smlouvy. Údaje nejste povinni poskytnout. Neposkytnutí nemá žádné následky. To platí pouze v případě, že během následných operací zpracování nejsou poskytnuty žádné další informace.
„Osobní údaje“ jsou jakékoli informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby.

Soubory protokolu serveru
Naše webové stránky můžete navštívit bez poskytnutí jakýchkoli osobních údajů.
Pokaždé, když vstoupíte na naše webové stránky, jsou nám nebo našemu webovému hostiteli/poskytovateli IT služeb přeneseny údaje o používání prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče a uloženy v logovacích datech (takzvané soubory protokolu serveru). Mezi tato uložená data patří například název stránky, na kterou se vstoupilo, datum a čas přístupu, IP adresa, množství přenesených dat a žádající poskytovatel.
Zpracování je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění bezproblémového provozu našich webových stránek a na zlepšování naší nabídky.

Kontakt

Odpovědná osoba
Pokud si přejete, kontaktujte nás. Osoba odpovědná za zpracování údajů je: Siegfried Schuster GmbH, Steinbachweg 2, 04158 Leipzig Německo, +49 341 46840290, leipzig@schuster-floristenbedarf.de

Iniciativní kontakt od zákazníka prostřednictvím e-mailu
Pokud s námi zahájíte obchodní kontakt prostřednictvím e-mailu, budeme shromažďovat vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží ke zpracování a zodpovězení vašeho požadavku na kontakt.
Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství v případě zájmu o koupi, vypracování nabídky) nebo se týká smlouvy, která již byla mezi vámi a námi uzavřena, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud dojde ke kontaktu z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.


Vyzvednutí a zpracování při použití kontaktního formuláře
Když používáte kontaktní formulář, shromažďujeme vaše osobní údaje (jméno, e-mailová adresa, text zprávy) pouze v rozsahu, který nám poskytnete. Zpracování údajů slouží k navázání kontaktu.

Pokud kontakt slouží k provedení předsmluvních opatření (např. poradenství v případě zájmu o koupi, vypracování nabídky) nebo se týká smlouvy, která již byla mezi vámi a námi uzavřena, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Pokud dojde ke kontaktu z jiných důvodů, je toto zpracování údajů prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zpracování a zodpovězení vašeho požadavku. V takovém případě máte právo z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Vaši e-mailovou adresu používáme pouze ke zpracování vašeho požadavku. Vaše údaje budou poté vymazány v souladu se zákonnou dobou uchovávání, pokud jste nedali souhlas s dalším zpracováním a používáním.

Objednávky zákaznických účtů

Zákaznický účet
Když si založíte zákaznický účet, shromažďujeme vaše osobní údaje v rozsahu tam uvedeném. Zpracování údajů slouží ke zlepšení vašeho nákupního zážitku a zjednodušení zpracování objednávek. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám, aniž by to mělo vliv na zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Váš zákaznický účet bude poté smazán.

Shromažďování, zpracování a přenos osobních údajů při zadávání objednávek
Když zadáte objednávku, shromažďujeme a zpracováváme vaše osobní údaje pouze v rozsahu, který je nezbytný pro vyřízení a zpracování vaší objednávky a pro zpracování vašich dotazů. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR a je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi.
Vaše údaje budou předány například přepravním společnostem a poskytovatelům dropshippingu, které jste si vybrali, poskytovatelům platebních služeb, poskytovatelům služeb pro zpracování objednávek a poskytovatelům IT služeb. Ve všech případech přísně dodržujeme zákonné požadavky. Objem přenášených dat je omezen na minimum.
Reklamní


Použití vašich osobních údajů k zasílání reklamních sdělení poštou
Vaše osobní údaje (jméno, adresa), které jsme obdrželi v souvislosti s prodejem zboží nebo služby, používáme k zasílání reklamních sdělení, pokud jste proti tomuto použití nevznesli námitku. Poskytnutí těchto údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy.
Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití údajů o vaší adrese můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění vaší námitky naleznete v právním upozornění.

Použití e-mailové adresy pro zasílání newsletterů
Bez ohledu na zpracování smlouvy používáme vaši e-mailovou adresu výhradně pro vlastní reklamní účely k zasílání newsletterů, pokud jste s tím výslovně souhlasili. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním. Z odběru newsletteru se můžete kdykoli odhlásit pomocí příslušného odkazu v newsletteru nebo nás upozorníte. Vaše e-mailová adresa bude poté odstraněna z distribučního seznamu.


Vaše údaje budou v rámci zpracování objednávky předány poskytovateli služeb pro e-mailový marketing. Nebude předán dalším třetím stranám.

Použití e-mailové adresy pro zasílání přímé pošty
Vaši e-mailovou adresu, kterou jsme obdrželi v rámci prodeje zboží nebo služby, využíváme k elektronickému zasílání reklamy na naše vlastní zboží nebo služby, které jsou podobné těm, které jste u nás již zakoupili, a to v rozsahu, v jakém tak činíte. nevznesli námitky proti použití. Uvedení emailové adresy je nezbytné pro uzavření smlouvy. V případě jeho neposkytnutí nedojde k uzavření smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na přímé reklamě. Proti tomuto použití vaší e-mailové adresy můžete kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Kontaktní údaje pro uplatnění vaší námitky naleznete v právním upozornění. Můžete také použít odkaz uvedený v propagačním e-mailu. Nejsou na to žádné náklady kromě nákladů na přenos podle základních tarifů.


Pomocí CleverReach
K zasílání newsletteru v rámci zpracování objednávky využíváme služby společnosti CleverReach GmbH & Co. KG (Schafjückenweg 2, 26180 Rastede; „CleverReach“).
Informace, které jste uvedli při registraci k odběru newsletteru (e-mailová adresa, jméno a případně příjmení), předáváme společnosti CleverReach. Zpracování údajů slouží k zasílání newsletteru a jeho statistickému vyhodnocení.
Za účelem vyhodnocení newsletterových kampaní obsahují zasílané newslettery grafiku 1x1 pixel (sledovací pixel) nebo sledovací odkaz. To nám umožňuje zjistit, zda jste otevřeli newsletter a zda jste klikli na nějaké integrované odkazy. Sledování konverzí nám umožňuje analyzovat, zda jste například provedli nákup po kliknutí na odkaz v newsletteru nebo jste se zaregistrovali na našem webu. V této souvislosti shromažďujeme vaše osobní údaje, jako je IP adresa, typ prohlížeče a zařízení a také čas. Z těchto dat lze pod pseudonymem vytvářet profily použití. Shromážděné údaje nebudou použity k vaší osobní identifikaci. Shromážděná data se používají pouze pro statistické vyhodnocení za účelem zlepšení newsletterových kampaní.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na cíleném, inzertně efektivním a uživatelsky přívětivém systému newsletterů. Proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Další informace a prohlášení o ochraně údajů společnosti Cleverreach naleznete na: https://www.cleverreach.com/de-de/datenschutz/ a https://www.cleverreach.com/de-de/newsletter-tool/newsletter-reporting / .


Správa zboží poskytovatele přepravních služeb

Předání e-mailové adresy přepravním společnostem pro informace o stavu zásilky
Vaši e-mailovou adresu předáváme přepravní společnosti v rámci zpracování smlouvy, pokud jste s tím v objednávkovém procesu výslovně souhlasili. Účelem převodu je informovat vás e-mailem o stavu zásilky. Zpracování probíhá na základě čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR s vaším souhlasem. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat oznámením nám nebo přepravní společnosti, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.


Použití externího systému pro správu zboží
Ke zpracování smlouvy v rámci zpracování objednávek používáme systém řízení zásob. Za tímto účelem budou vaše osobní údaje shromážděné v rámci objednávky zaslány na

GDI – Společnost pro datové technologie a informační systémy mbH
přenášeno.

Zpráva o úvěru poskytovatele platebních služeb

Použití PayPal
Na našich webových stránkách používáme platební službu PayPal od společnosti PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko; „PayPal“). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby. Výběrem a použitím platby přes PayPal budou údaje potřebné pro zpracování platby přeneseny do PayPal, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Všechny transakce PayPal podléhají Zásadám ochrany osobních údajů PayPal. Najdete je na https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

Pomocí PayPal Plus
Na našich webových stránkách používáme platební službu PayPal Plus od společnosti PayPal (Europe) S.à.rl et Cie, SCA (22-24 Boulevard Royal L-2449, Lucembursko; „PayPal“). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby. Výběrem a použitím platby přes PayPal, kreditní kartou přes PayPal, inkasem přes PayPal budou údaje potřebné pro zpracování platby přeneseny do PayPal, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
U jednotlivých platebních metod, jako je kreditní karta přes PayPal, inkaso přes PayPal, si PayPal vyhrazuje právo získat kreditní informace na základě matematických a statistických postupů pomocí kreditních agentur. Za tímto účelem zasílá PayPal osobní údaje potřebné pro kontrolu kreditu úvěrové agentuře a získané informace o statistické pravděpodobnosti nezaplacení použije k vyváženému rozhodnutí o založení, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které jsou vypočteny na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod a jejichž výpočet zahrnuje mimo jiné adresní údaje. Vaše obavy budou posuzovány v souladu se zákonnými ustanoveními. Zpracování údajů slouží k ověření vaší bonity za účelem uzavření smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně před nezaplacením, pokud PayPal provádí zálohové platby.
Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě článku 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to oznámením společnosti PayPal. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi požadovaným způsobem platby. Neuvedení této podmínky znamená, že smlouvu nelze uzavřít vámi zvoleným způsobem platby.
Používání plateb Amazon
Na našem webu používáme platební službu Amazon Payments od společnosti Amazon Payments Europe sca (38 avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxembourg; „Amazon Payments“).
Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout platbu prostřednictvím platební služby Amazon Payments.
Aby bylo možné tuto platební službu integrovat, je nutné, aby Amazon Payments shromažďovala, ukládala a analyzovala data (např. IP adresu, typ zařízení, operační systém, typ prohlížeče, umístění vašeho zařízení) při přístupu na web. K tomuto účelu lze použít i soubory cookie. Soubory cookie umožňují rozpoznat váš prohlížeč.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
Výběrem a používáním „Amazon Payments“ budou údaje potřebné pro zpracování plateb přeneseny do Amazon Payments, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.
Další informace o zpracování údajů při používání platební služby Amazon Payments naleznete v souvisejícím prohlášení o ochraně údajů na: https://pay.amazon.com/de/help/201212490

Pomocí platebních možností Klarna
Na našich webových stránkách používáme platební službu Klarna Bank AB (publ) (Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Švédsko; „Klarna“). Výběrem a použitím platby přes Klarna budou údaje potřebné pro zpracování platby předány společnosti Klarna, aby bylo možné splnit smlouvu s vámi pomocí zvolené platební metody. Toto zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR.

Zde lze ukládat soubory cookie, které umožňují rozpoznání vašeho prohlížeče. Výsledné zpracování údajů je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zákaznicky orientované nabídce různých platebních metod. Proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.
„Zaplatit později“ (faktura), „Zaplatit nyní“ (platba inkasem), „Financování“ (nákup na splátky)
U jednotlivých platebních metod, jako je „Zaplatit později“ (faktura), „Zaplatit nyní“ (platba inkasem), „Financování“ (nákup na splátky), si Klarna vyhrazuje právo v případě potřeby získat informace o kreditu na základě matematických a statistické postupy využívající úvěrové agentury.
Za tímto účelem předává Klarna osobní údaje potřebné pro kontrolu kreditu, jako je jméno a příjmení, adresa, pohlaví, e-mailová adresa, IP adresa, jakož i údaje týkající se objednávky úvěrové agentuře za účelem ověření totožnosti a kreditu. kontroluje a využívá obdržené informace o statistické pravděpodobnosti prodlení s platbou pro vyvážené rozhodnutí o vzniku, realizaci nebo ukončení smluvního vztahu. Kreditní zpráva může obsahovat hodnoty pravděpodobnosti (hodnoty skóre), které jsou vypočteny na základě vědecky uznávaných matematicko-statistických metod a jejichž výpočet zahrnuje mimo jiné adresní údaje. Vaše obavy budou posuzovány v souladu se zákonnými ustanoveními. Zpracování údajů slouží k ověření vaší bonity za účelem uzavření smlouvy. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na ochraně před nezaplacením, pokud Klarna provádí zálohové platby. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, a to oznámením společnosti Klarna. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi požadovaným způsobem platby. Neuvedení této podmínky znamená, že smlouvu nelze uzavřít vámi zvoleným způsobem platby.
Další informace, zejména kterým úvěrové agentury Klarna předává vaše osobní údaje, naleznete pro Německo na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_de/credit_rating_agencies a pro Rakousko na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/credit_rating_agencies
Obecné informace o společnosti Klarna naleznete pro Německo na: https://www.klarna.com/de/ a pro Rakousko na https://www.klarna.com/at/ . Vaše osobní údaje bude společnost Klarna zpracovávat v souladu s platnými předpisy o ochraně údajů a v souladu s informacemi v předpisech společnosti Klarna o ochraně údajů pro Německo na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/ 0/de_de/privacy a pro Rakousko na https://cdn.klarna.com/1.0/shared/content/legal/terms/0/de_at/privacy .
Použití OKAMŽITĚ
Pro zpracování plateb na našich webových stránkách využíváme poskytovatele platebních služeb SOFORT GmbH, (Theresienhöhe 12, 80339 Mnichov, Německo; „SOFORT“). Sofort GmbH je společností skupiny Klarna Group (Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 11134 Stockholm, Švédsko). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout různé způsoby platby prostřednictvím zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb SOFORT. Pokud jste zvolili možnost platby, údaje potřebné pro zpracování platby budou předány společnosti SOFORT. Toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Další informace o zpracování údajů při využívání poskytovatele platebních služeb SOFORT naleznete na https://www.sofort.com/1.0/shared/content/legal/terms/de-DE/SOFORT/ a https://www.klarna .com/sofort / .
Kontrola bonity a identity při nákupu na účet přes Novalnet
Pokud zvolíte platbu fakturou, společnost Novalnet AG (Feringastraße 4, 85774 Unterföhring) provádí vlastní kontrolu identity a bonity. Za tímto účelem společnost Novalnet AG vyžaduje od zákazníka určité, včetně osobních údajů. Jedná se o jméno a adresu, číslo účtu a kód banky nebo číslo kreditní karty (včetně doby platnosti), částku faktury a měnu a také číslo transakce. Novalnet AG kontroluje a vyhodnocuje informace o zákazníkovi a, je-li to odůvodněné, vyměňuje si údaje s jinými společnostmi a agenturami poskytujícími informace o úvěru (kreditní kontrola). Tyto údaje jste oprávněni použít pro účely zpracování plateb a předat je poskytovateli.Při platbě na účet přes Novalnet budou osobní údaje předány poskytovateli služby vymáhání pohledávek Novalnet a tam dále zpracovávány. Zpracování údajů slouží k tomu, abychom nabídli způsob platby nákupu na účet a potřebnou kontrolu kreditu. Zpracování se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu nabízet různé platební metody a také oprávněného zájmu na ochraně proti prodlení s platbou. Z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR tím, že nám to oznámíte. Poskytnutí údajů je nezbytné pro uzavření smlouvy s Vámi požadovaným způsobem platby. Neuvedení této podmínky znamená, že smlouvu nelze uzavřít vámi zvoleným způsobem platby.

Použití poskytovatele platebních služeb Mollie
Pro zpracování plateb na našich webových stránkách využíváme poskytovatele platebních služeb Mollie BV (Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nizozemsko; „Mollie“). Zpracování údajů slouží k tomu, abychom vám mohli nabídnout různé způsoby platby prostřednictvím zpracování plateb prostřednictvím poskytovatele platebních služeb Mollie. Pokud jste si vybrali jednu z možností platby od poskytovatele platebních služeb Mollie, budou údaje potřebné pro zpracování platby předány Mollie. To zahrnuje vaše platební údaje (například číslo bankovního účtu nebo číslo kreditní karty), vaši IP adresu, váš internetový prohlížeč a typ zařízení a v některých případech vaše jméno a příjmení, vaši adresu a informace o produktu nebo službě, kterou zakoupené u nás. Toto zpracování údajů se provádí na základě čl. 6 odst. 1 písm. b GDPR. Další informace o zpracování údajů při používání poskytovatele platebních služeb Mollie naleznete v souvisejícím prohlášení o ochraně údajů https://www.mollie.com/de/privacy

Soubory cookie

Naše webové stránky používají soubory cookie. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou ukládány v internetovém prohlížeči nebo internetovým prohlížečem v počítačovém systému uživatele. Když uživatel vstoupí na webovou stránku, může být v operačním systému uživatele uložen soubor cookie. Tento soubor cookie obsahuje charakteristický řetězec, který umožňuje jednoznačně identifikovat prohlížeč při opětovném přístupu na web.
Cookies jsou uloženy ve vašem počítači. Máte tedy plnou kontrolu nad používáním cookies. Výběrem příslušného technického nastavení ve vašem internetovém prohlížeči můžete být před nastavením cookies upozorněni a individuálně se rozhodnout, zda je přijmete a zabráníte ukládání cookies a přenosu údajů, které obsahují. Soubory cookie, které již byly uloženy, lze kdykoli smazat. Rádi bychom však upozornili, že pak možná nebudete moci plně využívat všechny funkce této webové stránky.
Jak můžete spravovat soubory cookie v nejdůležitějších prohlížečích (včetně jejich deaktivace) můžete zjistit pomocí odkazů níže:
Technicky nezbytné soubory cookie
Pokud není v níže uvedeném prohlášení o ochraně údajů uvedeno jinak, používáme tyto technicky nezbytné soubory cookie pouze k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a bezpečnější. Soubory cookie také umožňují našim systémům rozpoznat váš prohlížeč i po změně stránek a nabízet vám služby. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez použití souborů cookie. K tomu je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznán i po změně stránky.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií je založeno na § 25 odst. 2 TTDSG. Vaše osobní údaje zpracováváme na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na zajištění optimální funkčnosti webových stránek a uživatelsky přívětivého a efektivního designu naší nabídky.
Proti tomuto zpracování osobních údajů, které se vás týkají, máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace.

Analýza reklamního sledování komunikace

Používání Google Analytics 4
Na našich webových stránkách používáme službu webové analýzy Google Analytics od společnosti Google Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Zpracování údajů slouží k analýze této webové stránky a jejích návštěvníků, jakož i k marketingovým a reklamním účelům. Za tímto účelem společnost Google použije informace získané jménem provozovatele tohoto webu k vyhodnocení vašeho používání webu, k sestavování zpráv o aktivitě webu a k poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webu a používáním internetu provozovateli webu.
Mimo jiné mohou být shromažďovány následující informace: IP adresa, datum a čas přístupu na stránku, cesta kliknutí, informace o používaném prohlížeči a zařízení, které používáte, navštívené stránky, odkazující URL (webová stránka, přes kterou navštívíte naše webové stránky) . webové stránky), údaje o poloze, nákupní aktivity. Vaše data může Google propojit s dalšími daty, jako je vaše historie vyhledávání, vaše osobní účty, data o vašem využití z jiných zařízení a jakákoliv další data, která o vás Google má.

Vaši IP adresu nejprve zkrátíme na našich vlastních serverech. Google přijímá pouze pseudonymizovaná data.

Google používá technologie, jako jsou soubory cookie, webové úložiště v prohlížeči a webové majáky, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR.

Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.

Takto vygenerované informace o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat. K vašim údajům má přístup jak Google, tak státní úřady USA.

Další informace o podmínkách použití a ochraně údajů naleznete na https://policies.google.com/technologies/partner-sites a na https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de .
Použití měření konverzí Google Ads
Na našich webových stránkách používáme online reklamní program „Google Ads“ a v této souvislosti sledování konverzí (vyhodnocení akce návštěvy). Google Conversion Tracking je analytická služba poskytovaná společností Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; Google).
Pokud kliknete na reklamu umístěnou společností Google, uloží se do vašeho počítače soubor cookie pro sledování konverzí. Tyto cookies mají omezenou platnost, neobsahují žádné osobní údaje a neslouží tedy k osobní identifikaci. Pokud navštívíte určité stránky na našem webu a platnost souboru cookie ještě nevypršela, Google a my rozpoznáme, že jste klikli na reklamu a byli přesměrováni na tuto stránku. Každý zákazník Google Ads obdrží jiný soubor cookie. Neexistuje tedy žádná možnost, že soubory cookie lze sledovat prostřednictvím webových stránek zákazníků služby Ads.
Informace shromážděné pomocí konverzního souboru cookie se používají k vytváření statistik konverzí. Zde zjišťujeme celkový počet uživatelů, kteří klikli na jednu z našich reklam a byli přesměrováni na stránku se značkou pro měření konverzí. Nedostáváme však žádné informace, které lze použít k osobní identifikaci uživatelů.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google
se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na adrese: https://www.google.de/policies/privacy/

Použití Google AdSense
Na našich webových stránkách používáme funkci AdSense společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Zpracování údajů slouží k pronájmu reklamního prostoru na webu a cílení na návštěvníky webu zájmově orientovanou reklamou. Pomocí této funkce se návštěvníkům webových stránek poskytovatele zobrazují personalizované reklamy založené na zájmech z reklamní sítě Google. Google používá soubory cookie, které umožňují analýzu vašeho používání webové stránky. Informace generované souborem cookie o vašem používání této webové stránky se obvykle přenášejí na server Google v USA a tam se ukládají. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google
se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat. Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud třetí strany zpracovávají tyto údaje jménem společnosti Google. Google za žádných okolností nespojuje vaši IP adresu s jinými údaji Google.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace a zásady ochrany osobních údajů společnosti Google naleznete na: https://www.google.com/policies/technologies/ads/ a https://www.google.de/policies/privacy/

Používání remarketingu nebo funkce „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Inc.
Na našich webových stránkách používáme remarketing nebo funkci „podobné cílové skupiny“ společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Aplikace slouží k analýze chování návštěvníků a zájmů návštěvníků. Google používá soubory cookie k provádění analýzy používání webových stránek, která tvoří základ pro vytváření zájmově orientovaných reklam. Soubory cookie zaznamenávají návštěvy webu a také anonymizované údaje o používání webu. Nedochází k ukládání osobních údajů návštěvníků webu. Pokud následně navštívíte jinou webovou stránku v reklamní síti Google, zobrazí se vám reklamy, které s největší pravděpodobností zohledňují dříve navštívené produktové a informační oblasti.
Vaše údaje mohou být přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google
se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o Google Remarketing a související prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/privacy/ads/

Plug-iny a další
Použití Správce značek Google
Na našich webových stránkách používáme Správce značek Google od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
Tato aplikace spravuje JavaScript tagy a HTML tagy, které se používají zejména k implementaci nástrojů pro sledování a analýzu. Zpracování údajů slouží k přizpůsobení a optimalizaci našich webových stránek.
Samotný Správce značek Google neukládá soubory cookie ani nezpracovává osobní údaje. Umožňuje však spouštění dalších značek, které mohou shromažďovat a zpracovávat osobní údaje.
Další informace o podmínkách použití a ochraně dat naleznete zde .

Použití Google reCAPTCHA
Na našich webových stránkách používáme službu reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“). Dotaz slouží k rozlišení mezi vstupem od člověka nebo automatizovaným strojovým zpracováním. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho jsou společnosti Google předávány IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu reCAPTCHA. Tyto údaje zpracovává Google v rámci Evropské unie a mohou být také přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o Google reCAPTCHA a související prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy .
Použití Google neviditelné reCAPTCHA
Na našich webových stránkách používáme neviditelnou službu reCAPTCHA od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „Google“).
To slouží k rozlišení mezi vstupem od člověka nebo automatizovaným strojovým zpracováním. V zákulisí Google shromažďuje a analyzuje údaje o používání, které Invisible reCaptcha používá k odlišení běžných uživatelů od robotů. Za tímto účelem budou vaše informace předány společnosti Google a tam použity. Kromě toho se společnosti Google předávají IP adresa a jakékoli další údaje požadované společností Google pro službu Invisible reCAPTCHA.

Tyto údaje zpracovává Google v rámci Evropské unie a mohou být také přenášeny na servery Google LLC v USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o Google reC
APTCHA a související prohlášení o ochraně údajů naleznete na: https://www.google.com/recaptcha/intro/android.html a https://www.google.com/privacy

Pomocí Cloudflare
Na našich webových stránkách používáme síť pro doručování obsahu Cloudflare CDN od společnosti Cloudflare Inc. (101 Townsend St, San Francisco, CA 94107, USA; „Cloudflare“). Jedná se o nadregionální síť serverů v různých datových centrech, ke kterým se náš webový server připojuje a prostřednictvím kterých je doručován určitý obsah na našem webu.
Zpracování údajů slouží k optimalizaci doby načítání našich webových stránek a tím k tomu, aby byla naše nabídka uživatelsky přívětivější.
Mohou být shromažďovány mimo jiné následující informace: IP adresa, informace o konfiguraci systému, informace o návštěvnosti a ze zákaznických webových stránek (takzvané soubory protokolu serveru).
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Cloudflare se certifikoval podle TADPF, a proto se zavázal dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Vaše osobní údaje jsou zpracovávány na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR z důvodu našeho převažujícího oprávněného zájmu na potřebě a cíleném designu webových stránek. Z důvodů vyplývajících z Vaší konkrétní situace máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování Vašich osobních údajů na základě čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR.
Další informace o ochraně dat při používání Cloudflare naleznete na https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/ .

Použití YouTube
Tuto funkci používáme pro vkládání videí YouTube od společnosti Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko; „YouTube“) na naše webové stránky. YouTube je partnerstvím se společností Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, CA 94043, USA; „Google“) přidružená společnost.
Funkce zobrazuje videa uložená na YouTube v iFrame na webu. Je aktivována možnost „Rozšířený režim ochrany dat“. To znamená, že YouTube neukládá žádné informace o návštěvnících webových stránek. Pouze při sledování videa se informace o něm přenášejí na YouTube a tam se ukládají. Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). YouTube
se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o shromažďování a používání údajů ze strany YouTube a Google, vašich právech v tomto ohledu a možnostech ochrany vašeho soukromí naleznete v informacích o ochraně údajů YouTube na https://www.youtube.com/t/privacy .

Použití Překladače Google
Na našem webu používáme překladatelskou službu prostřednictvím integrace API
Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko).
Zpracování údajů slouží k prezentaci informací poskytovaných na webových stránkách v jiném jazyce. Aby se překlad zobrazil automaticky na základě vašeho výběru národního jazyka, prohlížeč, který používáte, se připojí k serverům Google. Zde lze používat soubory cookie. Mimo jiné lze shromažďovat a zpracovávat následující informace: IP adresa, URL navštívené stránky, datum a čas.
Vaše údaje mohou být přeneseny do USA. Evropská komise má pro USA rozhodnutí o přiměřenosti, Transatlantický rámec ochrany osobních údajů (TADPF). Google se certifikoval podle TADPF, a proto je povinen dodržovat evropské zásady ochrany dat.
Používání cookies nebo srovnatelných technologií probíhá s vaším souhlasem na základě § 25 odst. 1 věta 1 TTDSG ve spojení s čl. 6 odst. 1 písm. a GDPR. Zpracování vašich osobních údajů probíhá s vaším souhlasem na základě čl. 6 odst. 1 písm. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat, aniž by byla dotčena zákonnost zpracování prováděného na základě vašeho souhlasu před jeho odvoláním.
Další informace o tom, jak Google shromažďuje a používá vaše údaje, naleznete na: https://www.google.com/policies/privacy/ .
Práva dotčených osob a doba uložení

Doba skladování
Po úplném zpracování smlouvy budou údaje nejprve uloženy po dobu trvání záruční doby, poté s přihlédnutím k zákonným lhůtám uchovávání, zejména daňovému a obchodnímu právu, a poté vymazány po uplynutí lhůty, pokud jste se nedohodli k dalšímu zpracování a použití.


Práva subjektu údajů
Při splnění zákonných požadavků máte v souladu s články 15 až 20 GDPR nárok na následující práva: právo na informace, na opravu, na výmaz, na omezení zpracování, na přenositelnost údajů.
Kromě toho máte podle čl. 21 odst. 1 GDPR právo vznést námitku proti zpracování na základě čl. 6 odst. 1 f GDPR, jakož i proti zpracování za účelem přímé reklamy.


Právo podat stížnost u dozorového úřadu
Podle čl. 77 GDPR máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domníváte, že vaše osobní údaje nejsou zpracovávány zákonným způsobem.


Stížnost můžete podat mimo jiné u nás odpovědného dozorového úřadu, na který se můžete obrátit pomocí následujících kontaktních údajů:

Saský úředník pro ochranu dat a transparentnost
Devrientstrasse 5
01067 Drážďany
Tel.: +49 351 85471101
Fax: +49 351 85471109
E-mail: saechsdsb@slt.sachsen.de


Právo vznést námitku
Pokud je zde uvedené zpracování osobních údajů založeno na našem oprávněném zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f GDPR, máte právo vznést proti tomuto zpracování kdykoli námitku s účinností do budoucna z důvodů vyplývajících z vaší konkrétní situace.
Po vznesení námitky bude zpracování dotčených údajů ukončeno, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.


Pokud jsou osobní údaje zpracovávány pro účely přímé reklamy, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku tím, že nám to oznámíte. Po vznesení námitky přestaneme zpracovávat dotčené údaje pro účely přímé reklamy.

poslední aktualizace: 29. listopadu 2023